Uusia julkaisuja


Ajankohtaista


Goetheanum Dornach (CH)


Ilmoittautuminen 6.11.2015 mennessä TÄSSÄ

Ohjelma


Kasvikurssi 2016

www.alysivut.fi

Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMDOC


www.camdoc.eu


www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group meetings in the European Paliament
lue lisää...

CAM-seminaarit EU-Parlamenttissa
lue lisää...


CAMbrella: www.cambrella.eu

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...


Sivukartta


Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

 

  • Mitä on antroposofinen lääketiede (AL)?

AL on systeemi yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista (kokonaisvaltaista) lääketiedettä. Se on esimerkki hyvin toteutetusta länsimaisesta lääketieteestä, joka perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen, jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden. AL on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa.


Ita Wegman Klinikka Arlesheimissa (CH)

  • Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

AL:ttä voi harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen. AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttaa niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit. AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä, antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. Al:ttä harjoitetaan kaikilla erityisaloilla mukaan lukien sisätaudit ja kirurgia. Esim. kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. Al on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.


Filderklinikka Stuttgartissa (DE)
  • Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. hoitoeurytmia ( eurytmiaterapia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito, taiteellisia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe)sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja. Al sisältää lisäksi ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet) joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat, jotka toimivat sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja avohoidossa. Mainittakoon vielä neuvonta ja antroposofinen psykoterapia. Lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Heidät on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa.


Antroposofinen taideterapia

  • Mitä ovat antroposofiset lääkkeelliset valmisteet?

Antroposofiset lääkkeelliset valmisteet ovat tehty käyttäen mineraaleja, kasveja ja eläinperäisiä lähtöaineita ( kuten mehiläinen ja muurahainen) ja ovat kehitelty ja tuotettu antroposofisen ihmis- ja luonto näkemyksen pohjalta. Valmisteita on kaikissa eri antomuodoissa ja ne kattaa suuren määrän erilaisia käsikauppa valmisteita itsehoitoon sekä lääkärin määräämiä reseptivalmisteita.


Antroposofiset lääkeelliset valmisteet
  • Onko AL:n piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

AL:ttä opetetaan useissa lääketieteellisissä tiedekunnissa useissa maailman maissa. Euroopassa kahdessa maassa on oppituoli AL:ssä, Sveitsissä Bernissä ja Saksassa Witten/Herdeckessä. Usea antroposofinen tutkimuskeskus Euroopassa julkaisee vuosittain yhteensä yli sata tutkimusta AL:stä. Kuten muidenkin täydentävien ja vaihtoehtohoitojen (CAM) yhteydessä on pääpaino ”tosielämän” käytännön hoidon tehokkuudessa käyttäen siihen parhaiten soveltuvia menetelmiä. Mainittakoon korkeatasoinen cognition based medicin menetelmä yksittäistapausten raportoinnissa. Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke.


Witten/Herdecke Yliopisto (DE)

  • Potilaan voimaannuttaminen

Kuten moni muukin CAM terapia, korostaa AL potilaan itseparannus kykyä. Neuvonta ja eri AL:n hoidot auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen sekä tukien potilasta uudelleen saamaan vastuun elämästään.

 


Potilas on keskeinen Antroposofisessa lääketieteessä
  • Antroposofinen lääketiede Suomessa

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm Palvelutalo Sofiassa Helsingissä (www.palvelukotisofia.fi) sekä useissa kehitysvammaisten hoitokodeissa ympäri maata.

Lisäksi hoitopedagogiikka on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan.

Suomessa lääkäreiden yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry, perustettu 1993).

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry.(ALY), perustettu 1987. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin. ALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.

Palvelutalo Sofia Helsingissä


Uusia julkaisuja

A systematic literature review on the effectiveness of eurythmy therpy. Lötzke D, Heusser P, Büssing A. J Integr Med. 2015 Jul;13(4):217-30. doi: 10.1016/S2095-4964(15)60163-7. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25808905
“…Eurythmy therapy is a movement therapy of anthroposophic medicine that can have effects on a person's physical body, spirit, and soul. The aim of this publication was to update and summarize the relevant literature on the effectiveness of eurythmy in a therapeutic context since 2008. Conclusion: Eurythmy seems to be a beneficial add-on in a therapeutic context that can improve the health conditions of affected persons. More methodologically sound studies are needed to substantiate this positive impression.Read more…

Eurythmy therapy increases specific oscillations of heart rate variability. Edelhäuser F, Antje Minnerop A, Trapp B, Büssing A 3 and Cysarz D. BMC Complementary and Alternative Medicine (2015) 15:167 DOI 10.1186/s12906-015-0684-6. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4457978/
“…In this study, the simultaneous effects of two different Eurythmy therapy (EYT) exercises on cardiac autonomic regulation as assessed by spectral analysis of heart rate variability (HRV) were investigated. Conclusions: The repetition of the sequence of body movements of both EYT exercises clearly affected cardiac autonomic regulation in a rhythmic manner according to the stimulus of the specific body movements of each EYT exercise. These results offer a physiological basis to develop a rationale for specific clinical indications of these EYT exercises such as stress reduction or prevention of hypertension.” Read more…

Use and Safety of Intratumoral Application of European Mistletoe (Viscum album L) Preparations in Oncology. Steele ML, Axtner J, Happe A, Kröz, M, Matthes, H and Schad F. Integr Cancer Ther March 2015 vol. 14 no. 2 140-148. DOI: 10.1177/1534735414563977 ict.sagepub.com.
"Intratumoral (IT) injection of European mistletoe (Viscum album L) preparations might induce local tumor response through combined cytotoxic and immunomodulatory actions of the preparations. The present study summarizes the practice and safety of off-label IT mistletoe therapy within the Network Oncology, a conjoint clinical registry of German hospitals and outpatients specialized in anthroposophic and integrative medicine. IT injection of mistletoe preparations resulted in a relatively high frequency of adverse drug reactions (ADRs). Nearly all ADRs were mild to moderate however, and no serious ADRs occurred. Furthermore, it is possible that immune-related ADRs such as pyrexia and local inflammatory reactions might be critical for tumor response. In light of these results, IT mistletoe therapy seems to be safe and prospective trials are recommended…”Read more…

Antibiotic Use in Children with Acute Respiratory or Ear Infections: Prospective Observational Comparison of Anthroposophic and Conventional Treatment under Routine Primary Care Conditions. Hamre HJ, Glockmann A, Schwarz R, Riley DS, Baars EW, Kiene H and Kienle GS. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine Volume 2014 (2014), Article ID 243801, 17 pages Full article open access: http://dx.doi.org/10.1155/2014/243801
“…Children with acute respiratory or ear infections (RTI/OM) are often unnecessarily prescribed antibiotics. Antibiotic resistance is a major public health problem and antibiotic prescription for RTI/OM should be reduced. Anthroposophic treatment of RTI/OM includes anthroposophic medications, nonmedication therapy and if necessary also antibiotics. This secondary analysis from an observational study comprised 529 children <18 years from Europe (AT, DE, NL, and UK) or USA, whose caregivers had chosen to consult physicians offering anthroposophic (A-) or conventional (C-) treatment for RTI/OM. Compared to C-patients, A-patients also had much lower use of analgesics, somewhat quicker symptom resolution, and higher caregiver satisfaction. Adverse drug reactions were infrequent (2.3% in both groups) and not serious.” Read more…

Safety of Intravenous Application of Mistletoe (Viscum album L.) Preparations in Oncology: An Observational Study. Steele ML, Axtner J, Happe A, Kröz, Matthes and Schad F. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, 2014; Article ID 236310. Volume 2014,http://dx.doi.org/10.1155/2014/236310
“...The frequency of adverse drug reactions (ADRs) to intravenous mistletoe applications was calculated and compared to ADR data from a study on subcutaneous applications. Results. Of 475 cancer patients who received intravenous infusions of Helixor, Abnoba viscum, or Iscador mistletoe preparations, 22 patients (4.6%) reported 32 ADRs of mild (59.4%) or moderate severity (40.6%). No serious ADRs occurred… Conclusion. Intravenous mistletoe therapy was found to be safe and prospective studies for efficacy are recommended…” read more…

Mistletoe: From Basic Research to Clinical Outcomes in Cancer and Other Indications. Kröz M, Kienle GS, Feder G, Kaveri S and Rosenzweig S. Editorial. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine 2014, Article ID 987527. http://dx.doi.org/10.1155/2014/987527 read more...

Clinical Outcomes of Rhythmical Massage. A Prospective Cohort Study with Swiss Outpatients. Wälchli C, Saltzwedel G, Rist L, Bach-Meguid B, Eberhard J, Decker M and Simões-Wüst AP. Alternative and Complementary Therapies. October 2014, 20(5): 248-258. doi:10.1089/act.2014.20509. http://online.liebertpub.com/doi/abs/10.1089/act.2014.20509 “…Rhythmical massage (RM) is a form of massage therapy extensively used in anthroposophic medicine (AM). Here, RM’s use and impact on clinical outcomes was investigated in a prospective observational study performed with patients from a Swiss hospital and an associated group practice. Clinical outcomes were assessed with Disease and Symptom Scores, the Health-Related Quality-of-Life (HRQoL) questionnaire Short Form–36 (SF-36), and Goal Attainment Scaling (GAS). Patients receiving RM for any indication in an anthroposophic medicine setting perceived reductions of symptoms accompanied by improvements of HRQoL.” Read more…

Arts Therapies for Anxiety, Depression, and Quality of Life in Breast Cancer Patients: A Systematic Review and Meta-Analysis. Boehm K, Cramer H, Staroszynski T and Ostermann T: Hindawi Publishing Corporation. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine.Volume 2014, Article ID 103297, 9 pages http://dx.doi.org/10.1155/2014/103297 “…Our review indicates that arts interventions may have beneficial effects on anxiety in patients with breast cancer…”

Overview of the Publications From the Anthroposophic Medicine Outcomes Study (AMOS): A Whole System Evaluation Study. Hamre HJ, Kiene H, Ziegler R, Tröger W, Meinecke C, Schnürer C, Vögler H, Glockmann A, Kienle S: Global Adv Health Med. 2014;3(1):54-70. DOI: 10.7453/gahmj.2013.010.http://www.gahmj.com/doi/pdf/10.7453/gahmj.2013.010
”… A total of 21 peer-reviewed publications from AMOS have resulted. This article provides an overview of the main research questions, methods, and findings from these publications: anthroposophic treatment was safe and was associated with clinically relevant improvements in symptoms and quality of life without cost increase; improvements were found in all age, diagnosis, and therapy modality groups and were retained at 48-month follow-up; nonrespondent bias, natural recovery, regression to the mean, and adjunctive therapies together could explain a maximum of 37% of the improvement…“

Anthroposophic Medicine: An Integrative Medical System Originating in Europe. Kienle GS, Albonico H-U, Baars, Hamre HJ, Zimmermann P and Kiene H. Global Adv Health Med. 2013;2(6):20-31. DOI: 10.7453/gahmj.2012.087
…Anthroposophic medicine is an integrative multimodal treatment system based on a holistic understanding of man and nature and of disease and treatment…. Anthroposophic healthcare is provided by medical doctors, therapists, and nurses. A Health-Technology Assessment Report and its recent update identified 265 clinical studies on the efficacy and effectiveness of anthroposophic medicine. The outcomes were described as predominantly positive. These studies as well as a variety of specific safety studies found no major risk but good tolerability. Economic analyses found a favorable cost structure. Patients report high satisfaction with anthroposophic healthcare.”

lue lisää


Ajankohtaista

Helixor® ja Iscador® saatavissa Suomessa 9.9.2013 jälkeen vain potilaskohtaisella eritysluvalla.

Lääkevalmisteet Helixor ja Iscador ovat olleet rekisteröitynä vuodesta 1985 “rohdoksena” ja näin ollen saatavilla Suomen apteekeista lääkärin kirjoittaman reseptin perusteella. EU:n lääkevalmisteita koskeva lainsäädäntö muuttui, jolloin käsite “rohdos” poistui käytöstä.

Suomen Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea joutui uusimaan siihen saakka rohdoksena hyväksyttyjen valmisteiden myyntilupa käytännön perustuen uusittuun lääkelakiin. Ylimenokauden päättyessä Iscador putosi pois listalta, koska Weleda AG ei hakenut uutta myyntilupaa.

Helixor Heilmittel GmbH kuitenkin toimitti uudet hakemukset myyntiluvan saamista varten. Tämä tapahtui loppuvuodesta 2007. Sittemmin asian käsittely on edennyt siihen vaiheeseen, että Helixorin myyntilupahakemus hylättiin 9.9.2013.

Erityslupa on maksullinen potilaalle ja lupien käsittely voi viivästää potilaan syöpähoidon. Näin olen uusi tialanne asettaa potilaat Suomessa heikkomalle asemalle muiden Euroopan kansallaisten verrattuna.

lue lisää...