UUSI dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä (2021)
"The Art of Healing | Die Kunst des Heilens"

An Approach to Medicine for Body, Soul and Spirit.
A film portrait of Anthroposophic Medicine and Pharmacy in seven episodes

► The Art of Healing

Goetheanum Dornach (CH)


Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


YHTEISTYÖKUMPPANIT

alysivut.fi

Antroposofinen lääketiede 100 vuotta
Tampere 3.-4.10.2020Kansalaisjulistus perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon puolesta” 14.6.2022>>>

lue ja allekirjoita...

Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi


KIRJALLISUUTTA

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede: vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMDOC


www.camdoc.eu


www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group meetings in the European Paliament lue lisää

CAM-seminaarit EU-Parlamenttissa
lue lisää...


CAMbrella

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...


Sivukartta

Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

Parantamisen perusteet

Hengen, sielun ja ruumiin käsittävä kokonaisvaltainen lääketiede

Uusi seitsemänjaksoinen dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä

Suomenkielinen tekstitys

Katso videot >

 • Mitä on antroposofinen lääketiede (AL)?

 

AL on systeemi yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista (kokonaisvaltaista) lääketiedettä. Se on esimerkki hyvin toteutetusta länsimaisesta lääketieteestä, joka perustuu vankasti perinteiseen lääketieteeseen ja jonka antamaan näkemykseen se integroi diagnoosin ja hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden. AL on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla luoma lääketieteellinen systeemi, joka on levittäytynyt kautta maailman. Sitä harjoitetaan yli 65 maassa.


Klinik Arlesheim (CH)

100 vuotta Klinik Arlesheim 1921-2021

 • Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

AL:ttä voivat harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän kolmen vuoden jatkokoulutuksen. AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttavat niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit. AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä ja joissakin maissa myös antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa. AL:ttä harjoitetaan kaikilla lääketieteen erikoisaloilla mukaan lukien sisätaudit, kirurgia, kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia. AL on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.


Filderklinik Stuttgart-Filderstadt (DE)
 • Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. eurytmiaterapia (hoitoeurytmia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen, vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito. Tämän lisäksi käytetään luovia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe) sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja. AL sisältää myös ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet), joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat. Sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa, vanhustenhuollossa ja avohoidossa. Mainittakoon vielä neuvonta ja antroposofinen psykoterapia. Lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa. Heidät on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lue lisää


Antroposofinen taideterapia

 • Mitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?

Antroposofiset lääkevalmisteet (= Antroposofiset lääkkeet = Antroposofiset valmisteet) sisältävät luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä. Ne valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina. Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC) ohjeita. Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti. Lisätietoja antroposofisesta farmasiasta löytyy mm. International Association of Anthroposophic Pharmacists IAAP sivuilla. Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.
Lue lisää

 • Näkökulma rokotuksiin

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin:
IVAA ja Goetheanumin Lääketieteellinen osasto ilmaisevat 12.1.2021 julkaistussa kannanotossa tyytyväisyyden siitä, että on onnistuttu kehittämään SARS-CoV-2 virusta vastaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, joilla on tärkeä tehtävä voittaa COVID-19 pandemia. Lue lisää

Yleisesti antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä. Lue lisää

Antroposofiset lääkevalmisteet
 • Onko AL:n piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

AL:ttä opetetaan useiden yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa monissa maailman maissa. AL:n professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Witten/Herdecke yliopistossa Saksassa ja Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM Bernin yliopistossa Sveitsissä. Merkittävä määrä tutkimusta on tehty mistelihoidosta, joka on antroposofisen onkologian keskeinen lääke.
Lue lisää

Tieteelliset julkaisut vertaisarviointilehdissä

 • Katsaukset
 • Turvallisuus, antroposofisten lääkevalmisteiden mahdolliset riskit, sivuvaikutukset ja interaktiot
 • Kliininen tutkimus aihepiirin mukaan
 • Antroposofinen lääketiede integratiivisen lääketieteen systeemina
 • Eurytmia-terapia (hoitoeurytmia)
 • Ulkoiset hoidot, sairaanhoito, hieronnat
 • Antroposofiset taideterapiat
 • Antroposofinen elämäntapa
 • Perustutkimus ja prekliininen tutkimus


Witten/Herdecke Yliopisto (DE)

 • Potilaan voimaannuttaminen

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), AL korostaa ja edesauttaa potilaan itseparannuskykyä (salutogeneesi).
AL:n hoidot ja neuvonta auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen ja ne tukevat potilasta ottamaan uudelleen vastuun elämästään.


Potilas on keskeinen Antroposofisessa lääketieteessä
 • Antroposofinen lääketiede Suomessa

Palveluja iäkkäille ihmisille

Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm. Palvelutalo Sofiassa Helsingissä.

Asumis- ja koulupalveluja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille hoitopedagogiikan pohjalla

Hoitopedagogiikka/sosiaaliterapia on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan. Lue lisää

Suomen Camphill-yhteisöt
Suomessa toimii kolme Camphill-yhteisöä, joiden taustalla vaikuttavat Sylvia-koti Yhdistys ja Sylvia-koti Säätiö. Suomen ensimmäinen Camphill-yksikkö, Sylvia-koti, aloitti toimintansa vuonna 1956. Tänä päivänä Sylvia-koti on erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten koulu- ja asuinyhteisö Lahdessa.. Tapolan kyläyhteisö perustettiin vuonna 1974 Orimattilan Niinikoskella sijaitsevalle Tapolan tilalle. 90-luvulla perustettiin Myllylähde-yhteisö, joka sijaitsee Hämeenkosken maaseudulla, ja vuonna 2006 perustettu Kaupunkikylä toimii Lahden keskustassa.

Muut hoitopedagogiset päiväkoulut ja toimipaikat

Suomessa lääkäreiden yhteistyöelimenä on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry, perustettu 1993).

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry.(ALY), perustettu 1987. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin. SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.

Palvelutalo Sofia Helsingissä