Goetheanum Dornach (CH)


Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


Kasvikurssi 2019


 

YHTEISTYÖKUMPPANIT

alysivut.fi

Antroposofinen lääketiede 100 vuotta
Tampere 3.-4.10.2020


Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi

 

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede: vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Sivukartta

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin

(pdf)

 

IVAA ja Goetheanumin Lääketieteellinen osasto ilmaisevat 12.1.2021 julkaistussa kannanotossa tyytyväisyyden siitä, että on onnistuttu kehittämään SARS-CoV-2 virusta vastaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, joilla on tärkeä tehtävä voittaa COVID-19 pandemia. Antroposofiset lääkärit ovat hoitaneet pandemian puhkeamisesta alkaen COVID-19 sairastuneita potilaita käyttäen yhdistävästi sekä tavallisen lääketieteen että antroposofisen lääketieteen hoitokeinoja ottaen huomioon myös rokotuksen mahdollisuus.

 

Rokotteen saatavuus

 

COVID-19 rokotetta tulee olla saatavilla kaikissa maailman maissa. Kansainvälisessä COVAX aloitteessa korostettiin tasapuolista rokotteiden jakelua ympäri maapallon. Tästä huolimatta rikkaat maat ovat taanneet itselleen oman tarpeensa välittämättä köyhemmistä maista. Rokotteen toimittaminen eri maihin ja suuri määrä rokotettavia on valtava haaste jopa korkean elintason maille. Antroposofiset lääkärit toivovat enemmän solidaarisuutta ja yhteistyötä eri maiden välille.

 

Tehokkuus

 

Ensimmäiset mRNA-rokotteet sekä virusvektorirokote ovat osoittautuneet tähänastisissa alustavissa tutkimuksissa tehokkaiksi estämään sairauden kaikki vaikeusasteet. Useampia rokotteita on vielä kehitteillä. Tähänastiset rokotekokeet osoittavat, että uudet rokotteet estävät oireisen koronataudin kehittymistä, mutta eivät kerro sitä, estävätkö ne itse tartuntaa. Pahimmassa tapauksessa rokotteen saanut voisi kuitenkin oireettomana levittää tartuntaa eteenpäin. Ei myöskään tiedetä, miten kauan rokotteen antama suoja kestää. Samoin ei tiedetä itse virustartunnan antaman suojan kestoa uutta tartuntaa vastaan.

 

Turvallisuus

 

Tähänastiset lyhyen seuranta-ajan tutkimustulokset osoittavat molempien mRNA-rokotteiden ja virusvektorirokotteen olevan turvallisia. Kuitenkaan ei voida poissulkea harvinaisia, mahdollisesti vakaviakin haittavaikutuksia, kunnes suurempi määrä ihmisiä on rokotettu ja heitä on seurattu pitempi ajanjakso. Mahdolliset joko positiiviset tai negatiiviset epäspesifiset vaikutukset edellyttävät pitempää seurantaa. Antroposofiset lääkärit toivovat riittävän laajoja ja pitkäaikaisia tutkimuksia sekä mahdollisesti nimetöntä rokoterekisteriä, jotta voitaisiin arvioida eri rokotteiden hyödyt ja haitat sekä voitaisiin verrata rokotettua väestöä ei-rokotettuihin. Tämä on sitäkin merkittävämpää, koska joissakin COVID-19 rokotteissa käytetystä mRNA-teknologiasta ei ole laajaa kokemusta ihmisten kohdalla.

 

Rokottamisen vapaaehtoisuus

 

Antroposofiset lääkärit näkevät rokotuksen vapaaehtoisuuden kuuluvan demokraattisten yhteiskuntien perusoikeuksiin. Rokotusmyönteisyys on korkeampi, jos rokottaminen on vapaaehtoista, varsinkin kun kiinnitetään huomiota kysymyksiin koskien tehokkuutta ja turvallisuutta. Vapaaehtoinen rokotusmyönteinen päätös edellyttää yksityiskohtaista tietoa ja mahdollisuutta kysyä asiantuntijalta. Tämä tulisi olla tarvittaessa mahdollista myös joukkorokotusten yhteydessä. Poliittisen vastuun kantajien tulisi olla tarkkana, mikäli esimerkiksi työnantajat, vakuutukset tai liikenneyhtiöt alkavat vaatia rokotusta edellytyksenä työsuhteen jatkumiselle, vakuutuksen voimassaololle tai matkustamiselle tietyllä liikenneyhteydellä.

 

Vastustuskyvyn vahvistaminen

 

Kattavan, maailmanlaajuisen rokottamisen rinnalla on edelleen kiinnitettävä huomiota terveitten elintapojen edistämiseen ja yksilöllisen vastustuskyvyn tukemiseen. Ravinto, liikunta sekä psykologiset ja sosiaaliset tekijät ovat keskeisiä ponnistellessa voittamaan pandemia, joka on sekä virologinen että sosiaalinen haaste.

 

23.01.2021

 

Suomen antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY ry)

COVID-19 aiheeseen liittyviä julkaisuja (saksaksi tai englanniksi) on löydettävissä täältä.