Kasvikurssi

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Antroposofisen lääketieteen kannanotto rokotuksiin

DE (pdf)<<< >>>EN (pdf)

Goetheanumin lääketieteen osasto

Kansainvälinen antroposofisten lääkäriyhdistysten johtokuntien liitto (IVAA: International Federation of Anthroposophic Medical Associations)

Rokottaminen on olennainen työkalu infektiosairauksien ehkäisyssä yhdessä terveyskasvatuksen, hygienian ja asianmukaisen ravitsemuksen kanssa. Rokotusten myötävaikutuksella viimeisen vuosisadan aikana saatettiin pelastaa lukemattomia ihmishenkiä. Kyettiin hävittämään isorokko ja nyt ollaan lähellä mahdollista polion eliminoimista.

Antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä.

Antroposofiseen lääketieteeseen koulutetulta lääkäriltä odotetaan, että hän toimii kunkin valtion kansallista lakia noudattaen ja opastaa potilasta tai tarvittaessa hänen huoltajaansa
laaja-alaisesti ymmärrettävällä tavalla tieteellisen informaation ja kansallisten rokotemääräysten suhteen. Maissa, joissa ei ole rokotepakkoa ja joissa tarvitaan informaation jälkeen asianomaisen suostumus rokotukseen, voidaan päätyä potilaan tai hänen huoltajansa kanssa yksilölliseen rokoteohjelmaan. Tämä koskee esimerkiksi rokotuksen ajankohtaa varhaislapsuudessa.

Yksittäiset antroposofista lääketiedettä harjoittavat lääkärit osallistuvat meneillään olevat tutkimukset huomioiden tieteelliseen keskusteluun koskien infektiosairauksien paikallista levinneisyyttä, sosioekonomisia tekijöitä ja spesifisiä rokotteita sekä asianmukaisia rokotusohjelmia. Antroposofinen lääketiede on tieteellisesti suuntautunutta ja tämä on merkityksellistä nykyisen polarisoituneen rokotekeskustelun vaatiessa aiempaa enemmän jatkuvaa tieteellistä keskustelua.

Lisäinformaatiota asiasta:
Elisa Baldini, elisa.Baldini@ivaa.info

Goetheanumin lääketieteellinen osasto (Sveitsi)
edistää kansainvälisenä keskuksena antroposofisen lääketieteen jatkokehitystä järjestäen konferensseja sekä luoden kansainvälisiä jatkokoulutusohjelmia laillistetuille lääkäreille. Sillä on koordinoiva asema tutkimuksen ja antroposofisen lääketieteen koulutuksen suhteen.
www.medsektion-goetheanum.org/en

IVAA (International Federation of Anthroposophic Medical Associations)
edistää kansainvälisenä antroposofisten lääkäriyhdistysten johtokuntien liittona antroposofisen lääketieteen tunnettavuutta ja sen asemaa kansallisissa terveydenhuoltojärjestelmissä.
IVAA haluaa tuoda esiin antroposofisen lääketieteen etuja kansainvälisesti ja näin edistää sen hoitotapojen saatavuutta potilaille sekä mahdollistaa oikeuden harjoittaa antroposofisia hoitomuotoja (lääkäreille, hoitajille ja terapeuteille) täydentävien hoitojen ja integratiivisen lääketieteen piirissä.
www.ivaa.info