UUSI dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä (2021)
"The Art of Healing | Die Kunst des Heilens"

An Approach to Medicine for Body, Soul and Spirit.
A film portrait of Anthroposophic Medicine and Pharmacy in seven episodes

► The Art of Healing

Goetheanum Dornach (CH)


Tutkimusseminaari:

Täydentävät ja vaihtoehtoiset hoidot CAM Tieteellinen tutkimus ja sen haasteet Suomessa

Tutkimusseminaari
Tampereen Yliopisto
Terveystieteiden yksikkö
13.11. 2015

-->Ohjelma
-->Luennot
-->Abstraktit
-->Materiaalit
-->Raportit, haastattelut ym.
lue lisää...

Keskustelu

Bloggi: Täydentävät terveysnäkemykset


YHTEISTYÖKUMPPANIT

alysivut.fi

Antroposofinen lääketiede 100 vuotta
Tampere 3.-4.10.2020Kansalaisjulistus perinteisen, täydentävän ja integroivan terveydenhuollon puolesta” 14.6.2022>>>

lue ja allekirjoita...

Suomen Integratiivisen Lääketieteen ja Terveydenhuollon Tutkimuksen Foorumi (SILF)

integratiivinenlaaketiede.fi


KIRJALLISUUTTA

Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Antroposofinen lääketiede: vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMDOC


www.camdoc.eu


www.cam-europe.eu

CAM-Interest Group meetings in the European Paliament lue lisää

CAM-seminaarit EU-Parlamenttissa
lue lisää...


CAMbrella

Project
Final conference presentations
Reports
Publications
lue lisää...


Sivukartta

Antroposofinen lääketiede - Anthroposophic Medicine

Parantamisen perusteet

Hengen, sielun ja ruumiin käsittävä kokonaisvaltainen lääketiede

Uusi seitsemänjaksoinen dokumenttisarja antroposofisesta lääketieteestä

Suomenkielinen tekstitys

Katso videot >

 • Mitä on antroposofinen lääketiede (AL)?

 

Antroposofinen lääketiede edustaa yksilöllisesti ja laadukkaasti toteutettavaa integratiivista lääketiedettä. Se perustuu vankasti perinteiseen biolääketieteeseen, laajentaa näkemyksen siitä ja lisää siihen sekä diagnoosin että hoidon osalta psyykkisen-, emotionaalisen- ja henkisen ulottuvuuden antroposofiasta käsin.
 
Antroposofisen lääketieteen lähtökohtana on itävaltalaisen filosofin ja tiedemiehen Rudolf Steinerin ( 1861-1925) yhdessä lääkäri Ita Wegmanin (1876-1943) kanssa 1920-luvulla aloittama työ lääketieteen parissa, jota on kehitetty vuosikymmenien saatossa eteenpäin ja joka on levittäytynyt kautta maailman. Antroposofista lääketiedettä harjoitetaan nykyään yli 65 maassa.

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), Antroposofinen lääketiede korostaa ja edesauttaa potilaan itseparannuskykyä (salutogeneesi).
Antroposofisen lääketieteen hoidot ja neuvonta auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen ja ne tukevat potilasta ottamaan uudelleen vastuun elämästään.


Klinik Arlesheim (CH)

100 vuotta Klinik Arlesheim 1921-2021

 • Kuka voi harjoittaa antroposofista lääketiedettä?

Antroposofista lääketiedettä (AL) voivat harjoittaa perinteisesti koulutetut lääkärit kaikilta lääketieteen erikoisaloilta saatuaan täydentävän jatkokoulutuksen antroposofisen lääketieteen alalla.
 
AL tuo lisän perinteiseen lääkehoitoon joko täydentäen tai tuoden vaihtoehdon. Antroposofiset lääkärit käyttävät antroposofisia lääkkeellisiä valmisteita ja antroposofisia terapioita, joita toteuttavat niihin erityisesti kouluttautuneet terapeutit.
 
AL:ttä harjoitetaan yksityisvastaanotoilla, avohoitoyksiköissä ja joissakin maissa myös antroposofisissa sairaaloissa ja sairaaloiden osastoilla. Monet näistä toimivat osana julkista terveydenhoitoa.

AL on integroitu myös tehohoitoa ja ensiapua antavien sairaaloiden toimintaan (sisältäen yliopistollisia opetussairaaloita) ja antroposofisille osastoille perinteisissä sairaaloissa ja perusterveydenhuollon yksiköissä.

AL:ttä harjoitetaan kaikilla lääketieteen erikoisaloilla mukaan lukien sisätaudit, kirurgia, kardiologia, dermatologia, neurologia, gynekologia ja obstetriikka, onkologia, ortopedia, psykiatria ja reumatologia.

Filderklinik Stuttgart-Filderstadt (DE)
 • Keitä ovat antroposofiset terapeutit?

Lääkkeellisen hoidon lisäksi AL:een kuuluu mm. eurytmiaterapia (hoitoeurytmia), erityinen liikuntamuoto, jossa tiettyjen, vokaaleihin ja konsonantteihin liittyvien liikkeiden katsotaan aktivoivan vastaavalla tavalla paranemisprosesseja kuten lääkkeellinenkin hoito.
 
Tämän lisäksi käytetään luovia terapioita (maalaus, muovailu, musiikki, laulu ja puhe) sekä erityisiä fysioterapian ja hieronnan muotoja.
 
AL sisältää myös ulkoisia hoitoja (kylvyt, hauteet ja kääreet), joita antavat näihin terapioihin kouluttautuneet sairaanhoitajat.
 
Sairaanhoitajat toimivat sairaaloissa
ja avohoidossa, vanhustenhoidossa ja
saattohoidossa.
 
Antroposofisiin terapioihin kuuluu myös biografiatyö, perheterapia ja antroposofinen psykoterapia.
 
Yleensä lääkärit määräävät näitä hoitoja kuten he määräävät lääkkeitä ja terapeutit toimivat yhteistyössä lääkäreiden kanssa.
 
Monet terapeutit on koulutettu työskentelemään myös itsenäisesti yksityisvastaanotolla,  julkisessa terveydenhuollossa kuten kouluissa, hoivakodeissa ja ennaltaehkäisevässä terveydenhuollossa. Lue lisää


Antroposofinen taideterapia

 • Mitä ovat antroposofiset lääkevalmisteet?


Antroposofiset lääkevalmisteet
(AMPs = Anthroposophic Medicinal Products) sisältävät luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä.
 
AMPs valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina.
 
Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC) ohjeita.
Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti.
 
Lisätietoja antroposofisesta farmasiasta löytyy mm. International Association of Anthroposophic Pharmacists IAAP sivuilla.
 
Toistaiseksi Euroopan ainoat maat, jotka ovat rekisteröineet koko antroposofisen lääkevalmisteiden ryhmän, ovat Saksa ja Sveitsi. Molemmissa maissa lääkelain laatijat ja asiantuntevat viranomaiset ovat kehittäneet ja saattaneet lakiin soveltuvat käyttökelpoiset tavat saattaa antroposofisten valmisteiden laaja valikoima markkinoille laadullisesti korkeatasoisena, turvallisena ja vaikuttavana.
Lue lisää

 • Näkökulma rokotuksiin

Antroposofisen lääketieteen kannanotto COVID-19 rokotteisiin:
IVAA ja Goetheanumin Lääketieteellinen osasto ilmaisevat 12.1.2021 julkaistussa kannanotossa tyytyväisyyden siitä, että on onnistuttu kehittämään SARS-CoV-2 virusta vastaan turvallisia ja tehokkaita rokotteita, joilla on tärkeä tehtävä voittaa COVID-19 pandemia. Lue lisää

Yleisesti antroposofinen lääketiede arvostaa rokottamista osana maailmanlaajuista terveyden ylläpitoa ja pitää rokottamista tärkeänä toimenpiteenä hengenvaarallisten sairauksien välttämiseksi. Antroposofinen lääketiede ei edusta rokotusten vastaista asennoitumista eikä tue mitään rokotusten vastaista liikettä. Lue lisää

Antroposofiset lääkevalmisteet
 • Onko AL:n piirissä akateemista opetusta ja tutkimusta?

Antroposofista lääketiedettä opetetaan useiden yliopistojen lääketieteellisissä tiedekunnissa monissa maailman maissa. Antroposofisen lääketieteen professuureja on perustettu useissa Euroopan maissa, joista ensimmäiset olivat Lehrstuhl für Medizintheorie, Integrative und Anthroposophische Medizin Witten/Herdecke yliopistossa Saksassa ja Institute of Complementary and Integrative Medicine IKIM Bernin yliopistossa Sveitsissä.
Lue lisää

Tiedejulkaisut vertaisarviointilehdissä

 • Katsaukset
 • Turvallisuus, antroposofisten lääkevalmisteiden mahdolliset riskit, sivuvaikutukset ja interaktiot
 • Kliininen tutkimus aihepiirin mukaan
 • Antroposofinen lääketiede integratiivisen lääketieteen systeemina
 • Eurytmia-terapia (hoitoeurytmia)
 • Ulkoiset hoidot, sairaanhoito, hieronnat
 • Antroposofiset taideterapiat
 • Antroposofinen elämäntapa
 • Perustutkimus ja prekliininen tutkimus


Witten/Herdecke Yliopisto (DE)

 • Potilaan voimaannuttaminen

Kuten moni muukin CAM terapia (CAM=Complementary/Alternative Medicine), AL korostaa ja edesauttaa potilaan itseparannuskykyä (salutogeneesi).
AL:n hoidot ja neuvonta auttavat potilasta osallistumaan aktiivisesti paranemisprosessiin, voittamaan pelon ja masennuksen ja ne tukevat potilasta ottamaan uudelleen vastuun elämästään.


Potilas on keskeinen Antroposofisessa lääketieteessä
 • Antroposofinen lääketiede Suomessa

Lääkärit
Antroposofiset lääkärit toimivat Suomessa yksityisvastaanotolla, vanhusten hoidossa, hoitopedagogiikassa ja joissakin Steinerkouluissa. Lääkäreiden yhteistyöelimenä on Suomen Antroposofisen lääketieteen lääkäriyhdistys (SALLY) ry (www.sally-ry.org).
 
Terapeutit
Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys (ALY) ry.
SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin.

Lääkäreiden ja terapeuttien yhteistyöelimenä on Antroposofisen lääketieteen yhdistys ry.(ALY), perustettu 1987. Antroposofiset lääkkeet kuuluvat lääkelain piiriin. SALLY ry. ja ALY: ry järjestävät luentoja ja seminaari-tilaisuuksia antroposofisesta lääketieteestä.

Hoitopedagogiikka ja Sosiaaliterapia
Asumis- ja koulupalveluja kehitysvammaisille nuorille ja aikuisille hoitopedagogiikan pohjalla.
Hoitopedagogiikka/sosiaaliterapia on ollut historallisesta lähtökohdastaan osa antroposofista lääketiedettä. Suomessa tältä pohjalta toimii erityiskouluja, hoitokoteja ja kehitysvammaisten nuorten ja aikuisten yhteisöjä, jotka ovat täysin integroituneet yhteiskuntaan. Lue lisää

Suomen Camphill-yhteisöt
Suomessa toimii kolme Camphill-yhteisöä, joiden taustalla vaikuttavat Sylvia-koti Yhdistys ja Sylvia-koti Säätiö. Suomen ensimmäinen Camphill-yksikkö, Sylvia-koti, aloitti toimintansa vuonna 1956. Tänä päivänä Sylvia-koti on erityistä huolenpitoa tarvitsevien lasten koulu- ja asuinyhteisö Lahdessa.. Tapolan kyläyhteisö perustettiin vuonna 1974 Orimattilan Niinikoskella sijaitsevalle Tapolan tilalle. 90-luvulla perustettiin Myllylähde-yhteisö, joka sijaitsee Hämeenkosken maaseudulla, ja vuonna 2006 perustettu Kaupunkikylä toimii Lahden keskustassa.

Muut hoitopedagogiset päiväkoulut ja toimipaikat

Palveluja iäkkäille ihmisille
Suomessa antroposofisen lääketieteen pohjalta lisäkoulutettu hoitohenkilökunta toimii mm. Palvelutalo Sofiassa Helsingissä.

Palvelutalo Sofia Helsingissä