www.alysivut.fi


Antroposofinen lääketiede:
vaikuttavuus, käyttö, kustannukset, turvallisuus

lue lisää


Tietoja antroposofisesta lääketieteestä

Download pdf


Facts and Figures Anthroposophic Medicine

Download pdf


Antroposofinen lääketiede EU:ssa

CAMbrella: www.cambrella.eu

CAMDOC/EUROCAM
www.camdoc.eu


Sivukartta

Antroposofisen lääketieteen metodi

Tausta
Biolääketieteen ja translationaalisen lääketieteen kehitys on mahdollistanut yhä pidemmälle menevän fyysisen ruumiin morfologisen ja fysiologisen tutkimuksen kun taas ihmisen psyyke/psykologinen aspekti on huomattavasti vähemmän ymmärrettyä lukuun ottamatta mielen häiriöiden yhteyttä morfologisten ja fysiologisten parametrien muutoksiin. Myös ns. toiminnalliset häiriöt eli potilaiden toimintakykyä ja elämänlaatua haittaavia oireita ja oireyhtymiä, joiden syy ei perusteellisissakaan somaattisissa tai psykiatrisissa tutkimuksissa selviä, ovat suuri haaste.

Antroposofinen lääketiede (AL) laajentaa tätä perinteisen lääketieteen bio-psyko-sosiaalista -näkemystä eritellen ihmisen psykologisen aspektin varsinaiseen psykologiseen ja hengenalueeseen katsoen ihmisen hahmottamista kolmiosaisena, fyysisenä kehollisuutena, sieluna ja henkenä. Tarkastellessaan fyysistä kehoa antroposofinen lääketiede erottelee sen elottomaan “materiaan” ja elämän voimien systeemiksi, joka luo perustan yleensäkin elämälle, paranemiselle sekä uudistumiselle. Ihmistä voi tarkastella ruumiin, sielun ja hengen kolminaisena järjestelmänä ja neliosaisena materiatason, elämänvoimien tason, tunnetason ja minä-tason järjestelmänä.
Fysikaalisten ja biokemiallisten parametrien analyysi luo perustan diagnostiikalle ja terapialle niin antroposofisessa kuten perinteisessäkin lääketieteessä. Lisäksi AL edellyttää taitoa analysoida paranemisprosessia, sielun ja hengen vaikutusta eri tasoilla diagnostisoitaessa ja hoidettaessa sekä sitä, miten nämä ovat vuorovaikutuksessa kehon morfologisten ja fysiologisten aspektien kanssa. Nämä taidot on kehitettävissä antroposofian tieteellis-filosofisesta konseptista käsin.

Missä biolääketiede pyrkii etupäässä poistamaan patologisen tilan ja näin saavuttamaan uudelleen terveyden eli parhaimmillaan saavuttamaan ns. restitutio ad integrum, AL näkee patologisen tilan pitkän prosessin päätepisteenä. Päämielenkiinnon kohteena on analysoida prosessia, joka johti patologiseen tilaan. AL pyrkii herättämään kehossa oppimis- ja tasapainottamisprosesseja, jotka ovat kykeneviä kohtaamaan epätasapainoon johtavat tekijät, joiden päätepiste on patologinen sairaus. Tähän AL tarvitsee lisätyökaluja.

Kehon morfologinen ja biolääketieteellinen tutkimus luo lääketieteellisen ymmärtämisen perustan niin antroposofisessa kuin perinteisessäkin lääketieteessä ja tämän vuoksi antroposofiset lääkärit ovat saaneet perinteisen lääkärikoulutuksen. Tämän osaamisen lisäksi AL käyttää useita menetelmiä eritelläkseen kehon prosessilähtöisiä ja toiminnallisia aspekteja.

Nämä lähtökohdat pätevät niin sairauden diagnoosiin/elimistön epätasapainoon, terapeuttiseen lähestymistapaan kuin antroposofisen farmasian olemukseen.

Antroposofisten lääkevalmisteiden luonne

Antroposofiset lääkevalmisteet (= Antroposofiset lääkkeet = Antroposofiset valmisteet) sisältävät lähinnä luontoperäisiä aineita mineraaleista, kasveista tai eläimistä. Ne valmistetaan eri pitoisuuksina eri käyttö-/antotapoja varten: Ulkoisesti, suun kautta tai ihonalaisina injektioina. Osa valmisteista on samankaltaisia rohdosvalmisteiden kanssa ja osa on valmistettu noudattaen homeopaattisten farmakopeoiden ja antroposofisen farmakopean (APC=Anthroposophic Pharmaceutical Code) ohjeita.
Näiden kahden ryhmän lisäksi valmistustavasta riippumatta ns. varsinaiset antroposofiset lääkevalmisteet on tuotettu antroposofisen farmasian ymmärryksen mukaisesti ja tarkoitettu käytettäväksi antroposofisen lääketieteen mukaisesti. (Lisätietoja: kts. Syventävä kirjallisuus farmaseutille ja lääketieteen ammattilaisille).

Antroposofisen lääketieteen monimuotoinen lähestymistapa

Tilanteissa, jotka vaativat nopeasti apua tai uhkavissa tilanteissa akuuttilääketieteessä AL:n hoito ei poikkea biolääketieteestä, eikä monesti myöskään kirurgisten potilaiden hoidossa. Mutta myös näissä tilanteissa AL pyrkii biolääketieteeseen perustuvan hoidon lisäksi:

Näihin “lisäpäämääriin” pyritään:

(Päivitetty 22.02.2019)