>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Kasvikurssi 2016

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

 

Uutta kirjallisuutta antroposofisesta lääketieteestä Suomeksi


Peter Heusser:
"Kehittyvä ihmiskuva ja tiede"

Tiedote (pdf)

Osa I: Tietoteoreettista pohdintaaOsa II: Antropologista pohdintaaLue lisää...

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>

Rudolf Steiner,
Ita Wegman
Parantamisen Perusteet
lue lisää

Volker Fintelmann
Intuitiivinen Lääketiede
lue lisää

Kurssitoiminta

Yhdistys järjestää vuosittain jatko- ja täydennyskoulutusta antroposofisen lääketieteen alueella


Kasvintarkastelusta lääkekasviin (24. jatkokurssi)

KURSSI ANTROPOSOFISESSA LÄÄKETIETEESSÄ KÄYTETYISTÄ FARMASEUTTISISTA PROSESSEISTA
Aiheena: Kultapiisku (Solidago virgaurea)

Kurssista vastaavat SALLY:n lääkärit

Aika: 26.- 29.7.2018
Kurssipaikka:
  Valamon luostari, Valamontie 42, FIN-79850 Uusi-Valamo www.valamo.fi

Ohjelma (pdf)

Von der Pflanzenbetrachtung zur Heilmittelfindung (24. Fortsetzungskurs)
PHARMAZEUTISCHE PROZESSE IN DER ANTHROPOSOPHISCHEN MEDIZIN
Thema: Echte Goldrute (Solidago virgaurea)

Verantwortlich: Verein Anthroposophischer Ärzte in Finnland

Zeitpunkt: 26. - 29.7.2018
Ort: Valamon luostari, Valamontie 42, FIN-79850 Uusi-Valamo www.valamo.fi

Programm (pdf)


Kasvikurssi on nelipäiväinen seminaari goetheanistisesta kasvitarkastelusta otsikkonaan ”Kasvitarkastelusta lääkevalmisteeksi”. Suomalaisen lääkäriyhdistyksen jäsenten lisäksi seminaarissa myötävaikuttavat tai ovat myötävaikuttaneet merkittävästi mm. seuraavat henkilöt:Franziska Römer, Markus Sommer, Ragnar Wiedersheim-Paul, Herwig Judex ja Andreas Bindler. Tämä kurssi järjestetään vuonna 2018 24. kerran peräjälkeen. 


Kuva: destillaatioprosessi käynnissä........................metsälaboratorion saalis


Kuva: "nousukuva" katajan lehdistä

Toinen keskeinen seminaari on hoitoeurytmiakurssi lääkäreille ja hoitoeurytmisteille otsikkonaan ”Äänteeseen pohjaava liike terapeuttisena koulutuksena” Ursula Ziegenbeinin kanssa. Seminaari järjestetiin keväällä 2007 samoin 13. kerran peräjälkeen. Nykyään toiminta jatkuu Baltian maissa vuorotellen Tarttussa ja Riikassa.